За операција и/или лекување

Имате потреба од средства за операција? Ние ви нудиме неколку предлози како да ги добиете тие средства:

1. Прашајте во Фондот за Здравствено Осигурување дали Вашата операција/интервенција е покриена од Државата
Јавете се во Фондот за Здравствено Осигурување (ФЗО) на нивниот бесплатен телефонски број 0800 33 22 22 и прашајте дали Вашата операција/интервенција може да биде покриена со средства од ФЗО. Исто така може да пратите емаил на helpdesk@fzo.org.mk и да испратите дополнителни информации за вашиот случај. ФЗО може да ги покрие средствата за болничко лекување на осигурените лица во странство, здравствени услуги на осигурениците кои се упатени на привремена работа во странство, итна медицинска помош на осигурените лица кои привремено престојуваат во странство, најповолните цени на здравствени услуги во странство, како и надоместувањето на патните трошоци. Сето ова е детално пропишано во Правилникот за начинот на користење  на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/12).

2. Побарајте од мобилните оператори да ви отворат број за донации
Секој од мобилните оператори нуди можност за отварање на донациски број преку кој се собираат донации во текот на определен период (најчесто 3 месеци). Постапката за отварање донациски број е различна во секој мобилен оператор, но најчесто потребно е да ја доставите следната документација: барање за отварање на донациски број, конзилијарно мислење од овластена здравствена институција во Република Македонија за упатување на операција/лекување во странство, допис или потврда за закажана операција во странство, копија од лична карта и податоци за барателот, копија од отворена жиро/трансакциска сметка во банка, итн. Подетални информации како и пример барања за отварање донациски број има на страниците на мобилните оператори Телеком и А1.

 
 

3. Испратете ни податоци за отворен донациски број да објавиме апел за помош на нашата страница
Испратете ни податоци и ние ќе објавиме апел за помош на нашата веб страница и ќе го споделиме на страниците на социјалните мрежи (Facebook, Twitter, Instagram) како и на мобилните апликации за донирање (за Android и iOS). Потребно ни е: информативен текст, податоци за контакт (доколку сакате) и донацискиот број или броеви (од двата оператори) преку кој/и може да се донираат средства. Информациите може да ги испратите на адреса mail@donacii.mk и ние во најкус можен рок ќе го објавиме апелот за помош.