Како до средства

Имате потреба од средства за операција и/или лекување? Повеќе информации и предлози за средства за операција и/или лекување на следниот линк: www.donacii.mk/kako-do-sredstva/za-operacija-iili-lekuvanje/

 

Имате потреба од средства за социјална помош? Повеќе информации како да го остварите правото на социјална помош на следниот линк: www.donacii.mk/kako-do-sredstva/za-socijalna-pomosh/