За лекување на Број за донација Активен до
Проект “Среќа“ 143 600 30.01.2020
Црвен крст на РМ и Град Скопје 143 400 и 300 31.12.2020
Ивана Алексова 143 480 25.06.2020
Ангела Петреска 143 464 13.06.2020
Тое Јанев 143 462 13.06.2020
Наташа Николовска 143 666 05.06.2020
Слободан Попов 143 463 24.05.2020
Славица Димитрова 143 476 23.04.2020
Радмила Димитрова 143 477 23.04.2020
Ирена Танчева 143 500 25.06.2020
Христина Митревска 143 502 06.05.2020
Љупка Вељановска 143 467 03.05.2020
Цена Димкоска 143 469 17.04.2020
Сандра Ническа 143 470 30.04.2020
Ивица Срезоски 143 460 20.04.2020
Дејан Најдоски 143 489 26.04.2020
Биљана Костова 143 473 04.05.2020
Дејан Наумовски 143 468 19.03.2020
Симона Николова 143 555 03.06.2020
Методи Митев 143 461 30.06.2019
Јовица Блажевски 143 466 20.06.2020
Валентина Наунова 143 472 16.06.2020
Лидија Ристевска 143 474 11.05.2020
Никола Новоселски 143 475 29.05.2020
Јована Станковска 143 481 25.06.2019
Марга Велеска 143 487 11.05.2020