За лекување на Број за донација Активен до
Црвен крст на РМ и Град Скопје 143 400 и 300 31.12.2019
Симона Хаџи-Тошев 143 460 21.01.2020
Методи Митев 143 461 29.12.2019
Љупчо Бојановиќ 143 462 21.01.2020
Слободан Попов 143 463 21.01.2020
Јовица Блажевски 143 466 18.12.2019
Јана Арсовска 143 467 13.12.2019
Валентина Наунова 143 472 16.12.2019
Лидија Ристевска 143 474 09.11.2019
Никола Новоселски 143 475 19.11.2019
Сандра Ангеловска 143 479 08.01.2020
Јована Станковска 143 481 23.12.2019
Незир Зајани 143 482 24.12.2019
Мери Тошевска 143 484 11.12.2019
Марија Андонова 143 486 27.11.2019
Марга Велеска 143 487 09.11.2019
Стојче Јовановски 143 488 16.12.2019
Бојан Димитриевски 143 550 02.12.2019
Давид Мартиноски Исоски 143777 26.12.2019