За лекување на: Број за донација Активен до
Росана Зафировска 143 488 10.10.2018
Славица Димитрова 143 468 03.10.2018
Кире Главинчевски 143 471 28.09.2018
Станка Ангеловска 143 485 25.09.2018
Теодор Богоевски 143 472 22.09.2018
Филип Петрушевски 143 463 13.09.2018
Никола Буковски 143 476 19.09.2018
Зорица Богоевска 143 481 14.09.2018
Јована Станковска 143 482 06.09.2018
Јасна Кузмановска 143 462 07.09.2018
Трајко Николов 143 474 18.11.2018
Никола Новоселски 143 475 15.11.2018
Марга Велеска 143 487 05.11.2018
Јовица Блажевски 143 466 05.11.2018
Биљана Костова 143 473 27.10.2018
Даница Коцевска 143 478 18.08.2018
Стефан Ивановиќ 143 460 03.11.2018
Матеј Стоилов 143 484 28.10.2018
Дарио Павлов 143 461 24.11.2018
Организации Број за донација Активен до
Црвен Крст на РМ 143 400 неограничено
Црвен Крст на Град Скопје 143 300 неограничено
Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – Глас против насилство 143 477 01.09.2018
Женски центар “АСТАРТА” Скопје 143 486 16.09.2018